Insha Osvita

trans-hisotry_insha-osvita-01
Insha Osvita to organizacja pozarządowa stworzona przez trenerów-praktyków pozaformalnej edukacji z Ukrainy, a jej zadaniem jest rozwijanie innowacyjnych pomysłów oraz nowych strategii i metod nauczania pozaformalnego w różnych rejonach Ukrainy. Metodologia pracy dostosowuje się do zmiennych czynników, takich jak: wiek, umiejętności językowe i różne poziomy wiedzy. Głównym celem organizacji jest promowanie aktywnej postawy obywatelskiej i wysokiej jakości zarządzania w edukacji, aktywne przyczynianie się do procesu demokratyzacji Ukrainy, a także dzielenie się doświaczeniem innych krajów Europy będącym efektem międzynarodowego partnerstwa.

www.insha-osvita.org


— Insha Osvita