Materiały

Na tej stronie możesz odnaleźć materiały, które zostały stworzone dla projektu Trans.History.


Różne perspektywy w edukacji o Holokauście

Dr. Marzanna Pogorzelska

Ściagnij prezentację w formacie PDF tutaj [1,4 MB].

 

„Aby pamięć nie umarła…”

Propozycja lekcji dla różnych grup wiekowych 

Agnieszka Kania

pobierz tutaj

 

Ocalić od zapomnienia… – kilka refleksji o pamięci, wspomnieniach i polsko-żydowskiej historii.

Katarzyna Adamczyk

pobierz tutaj 

 

Lekcja na podstawie filmu „Przetrwanie w Sarajewie

Izabella Galuba-Bryja

pobierz tutaj

 

Zmagania o wartości w życiu

Krystian Kazimierczuk

pobierz tutaj

 

TransHistory2015_Materials_Presentation_Snyder_Hairfield_Civics_Education_A_Calll_to_Teach_title_750x563_title_750x563[/lgc_column]

Edukacja obywateli: Wezwanie do nauczania

Prezentacja przygotowana przez Raelynne Snyder & Barbarę Hairfield

Ściagnij prezentację w formacie PDF tutaj [2,14 MB].


transhistory2016_materials_amos-oz_pl_v01_image

Amos Oz – Opowieść o miłości i mroku

Pobierz tutaj (zabezpieczony).

ZASADY TWORZENIA SCENARIUSZA LEKCJI CENTROPY

Zasady tworzenia scenariusza lekcji Centropy 

 Dziękujemy, że skorzystali Państwo z materiałów edukacyjnych Centropy, tworząc scenariusz lekcji, którym chcieliby Państwo podzielić się z innymi nauczycielami. Zdajemy sobie sprawę, że taka praca jest czasochłonna i wymaga nie lada wysiłku. Opracowaliśmy zasady tworzenia centropowych scenariuszy lekcji ponieważ:

 • ustandaryzowana forma konspektu pozwoli innym nauczycielom szybko zadecydować, czy konkretna propozycja będzie przydatna w pracy z jego uczniami, będzie odpowiadała jego potrzebom i możliwościom

 • grupa ekspertów (nauczycieli akademickich) będzie według tego konspektu czytać przesłane przez Państwa propozycje i według parametrów poniższego konspektu oceniać je. Następnie przedstawią oni nam swoje uwagi i komentarze, które uwzględnimy jeśli wspólnie uznamy, że pozytywnie wpłyną na proces nauczania.

INFORMACJE WSTĘPNE

 • tytuł scenariusza lekcji
 • imię i nazwisko autora oraz nazwa szkoły lub instytucji, w której Pani/Pan pracuje
 • przedmiot, na którym scenariusz może być wykorzystany
 • główna kategoria, do której należy scenariusz lekcji: (Holokaust, tożsamość żydowska, II wojna światowa, projekt dotyczący historii rodzinnych)
 • poziom nauczania
 • czas potrzebny na przeprowadzenie zajęć (np 2x lekcja 45min)

INFORMACJE O AUTORZE

Nie jest to obowiązkowa pozycja, ale zachęcamy do umieszczenia krótkiego opisu, dzięki czemu inni nauczyciele lepiej zrozumieją jaką osobą jest autor danego scenariusza lekcji.

 • Gdzie Pani/Pan pracuje?
 • Jakiego przedmiotu Pani/Pan uczy?
 • Jaka jest Pani/Pana szkoła?
 • Jak dowiedzieli się Państwo o Centropie?

PODSUMOWANIE

Krótki opis scenariusza lekcji (max 1 akapit):

 • Jaki jest jego temat?
 • Jaki jest kontekst dla tej lekcji?
 • Jakie są cele lekcji?
 • Prosimy, aby wspomnieli Państwo, jakie materiały Centropy zostały wykorzystane (konkretny film, wywiad, zdjęcie). Te informacje pozwolą innym nauczycielom zadecydować, czy czytać szczegółowy opis przebiegu lekcji.

 POZOSTAŁE INFORMACJE

 1. Kontekst: w jaki sposób ta konkretna lekcja spełnia wymagania programowe dla danego przedmiotu
 2. Główna myśl: czyli to, co chcielibyśmy, żeby zostało w głowie uczniów po latach, gdy ulecą już nazwy, daty, szczegóły.
 3. Cele: jakie umiejętności będą kształtowane w czasie lekcji? jaką wiedzę posiądą uczniowie?
 4. Materiały edukacyjne Centropy: prosimy o stworzenie dokładnej listy wszelkich pomocy centropowych, z których Państwo korzystali przygotowując lekcję

LEKCJA

Prosimy opisać przebieg lekcji tak, by inni nauczyciele mogli ją przeprowadzić w swoich klasach. Prosimy zawrzeć poniższe informacje:

 1. Jak zmotywują Państwo swoich uczniów w początkowej fazie lekcji?
 2. Jakie są kolejne etapy lekcji? Prosimy określić, ile trwają poszczególne części.
 3. Podsumowanie lekcji. W jaki sposób wiedza, którą zdobyli uczniowie zostanie powtórzona, zweryfikowana i pogłębiona?

REFLEKSJE KOŃCOWE

W tej części prosimy Państwa o opisanie nam swoich doświadczeń w pracy nad powyższym scenariuszem lekcji, w tym celu prosimy opisać poszczególne zagadnienia:

 • Jak wyglądało Pani/Pana doświadczenie uczenia według tego scenariusza lekcji?
 • Jakie rady/zalecenia ma Pani/Pan dla innych nauczycieli podejmujących się pracy według powyższego planu?
 • Jakie aspekty tej lekcji ocenia Pani/Pan jako udane?
 • Co chciał/a Pani/Pan zmienić następnym razem, na jakie trudności Państwo natrafili?

TEOFILA SILBERRING – LOSY POJEDYNCZEGO CZŁOWIEKA, JAKO LEKCJA HISTORII

Centropa

AUTOR:
Joanna Olender

Szkoła: Gimnazjum nr 95 w Warszawie

Czas trawania zajęć: 2-3 x 45 min.

Film: pobierz tutaj

Cele lekcji:

·      Uświadomienie czym była Zagłada

·      Stworzenie bazy informacji na temat II wojny światowej

·      Poznanie charakterystycznego słownictwa oraz źródeł dla omawianego okresu

·      Uświadomienie ciągłości życia, kultury, narodu

·      Odtworzenie historii narodu, kraju na podstawie jednego życiorysu

·      Uświadomienie, że zainteresowanie ludzkim życiem może być lekcją historii

·      Wyzwalanie empatii

·      Tworzenie wzorców postaw

Pobierz tutaj

SCENARIUSZ LEKCJI W OPARCIU O FILM CENTROPY „TEOFILA SILBERING – ZEBY NIE UMARŁA PAMIĘĆ”

Centropa

AUTOR: 
Beata Zep

Temat : „Tyle wiemy o sobie, ile nas sprawdzono” (W. Szymborska).
Postawy ludzkie wobec różnych sytuacji życiowych.

DOKUMENTY: 

OPIS PROJEKTU – AŻEBY PAMIĘĆ NIE UMARŁA

Centropa

AUTOR: 
Barbara Bierówka

Lekcje poświęcone pracy z filmem Centropy o losach Teofili Silberring, a wcześniej udział w seminarium, zapoznanie się z filozofią nauczania i działalnością Centropy,  podsunęły mi pomysł na przygotowanie i zrealizowanie opisywanego tutaj projektu. Zaproponowałam udział w tym przedsięwzięciu klasie I, w której jesienią przeprowadziłam lekcje na temat filmu „Aby pamięć nie umarła”, ponieważ dostrzegłam u wielu uczniów zainteresowanie tematem. Brali aktywny udział w lekcjach, dobrze do nich się przygotowali. Bardzo ważnym elementem, który mnie utwierdził w zamiarze był fakt, że spora grupa uczniów z tej klasy mieszka w miasteczkach położonych wokół Krakowa: Skawina, Wieliczka, Niepołomice, Proszowice, Wolbrom. Postanowiłam to wykorzystać.

SPACER PO KRAKOWIE ŚLADAMI TEOFILI SILBERRING

Centropa

AUTOR: 
Centropa

Nie licząc lat wojennych, Teofila nigdy nie mieszkała poza Krakowem. Podczas wywiadu zabrała nas na spacer po swoim mieście, przenieśliśmy się z nią do tych wszystkich miejsc, w których była…

ZDJĘCIA:

SCENARIUSZ LEKCJI W WYKORZYSTANIEM FOTOGRAFII CENTROPY

AUTOR: 
Beata Kardasińska, Cezary Tulin (III Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Westerplatte w Gdańsku)
IMAGES: 

AUSCHWITZ ALBUM

AUTOR: 
Gabriela Berbesz-Kupiec

Lekcja została przeprowadzona na podstawie załączonego do sprawozdania z realizacji projektu konspektu. Wszystkie jej elementy zostały wykonane zgodnie z zamierzeniami, jednak z pewnymi modyfikacjami.