O projekcie Trans.History

trans-history_lviv-seminar_2015_900px-wide_d3-113

Wspólnie z naszymi partnerami z Ukrainy oraz Mołdawii działamy na rzecz przybliżenia obywatelom tych krajów historii ich lokalnych społeczności żydowskich oraz ich sąsiadów. Wierzymy, że wymiana kulturowa jest niezbędna do promowania demokratycznych wartości. Poprzez ponadnarodowe podejście, zachęcamy do krytycznego myślenia i zbalansowanej kultury pamięci. Ponadto projekt angażuje do współpracy ukraińskich uczniów oraz studentów, tworząc dla nich możliwość uczestnictwa w konkursie filmowym, który stymuluje pracę badawczą nad tematami związanymi z historią ich ojczyzny i regionu. Od czerwca 2015 r. w organizowanych przez nas seminariach udział wzięło łącznie ponad 70 ukraińskich nauczycieli oraz pracowników różnych organizacji pozarządowych. Od stycznia 2017 r. rusza program podobnych seminariów dla edukatorów oraz działaczy społecznych w Mołdawii. W przyszłości zamierzamy wypracować trójstronny program partnerski pomiędzy tymi krajami oraz Niemcami.

Wierzymy, że:

 • granice nie istnieją
 • historie są uniwersalne i łączą nas wszystkich
 • nikt nie potrafi uczyć nauczyciela lepiej niż inny nauczyciel

Grupami docelowymi projektu Trans.History są:

 • działacze społeczni, pracownicy organizacji pozarządowych, edukatorzy oraz nauczyciele edukacji formanlej jak i poza formalnej z Ukrainy oraz Mołdawii
 • studenci oraz uczniowie z Ukrainy oraz Mołdawii

Nasze cele:

 • promowanie wartości demokratycznych, takich jak pluralizm i krytyczna dyskusja na temat ukraińskiej historii XX i XXI wieku, z akcentem położonym na kwestię historii żydowskiej, Holocaustu oraz historii współczesnej (Euromajdan)
 • wspieranie aktywnych postaw obywatelskich oraz promowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez realizację konkursu filmowego
 • wzmacnianie zainteresowania historią lokalnych społeczności żydowskich oraz edukacji o ich Zagładzie
 • przeciwdziałanie uprzedzeniom, ksenofobii oraz antysemityzmowi

Nasze działania na Ukrainie:

 • seminaria szkoleniowe dla nauczycieli oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych na Ukrainie
 • trzy filmy o żydowsko-ukraińskiej historii i wykłady na temat historii Żydów dostępne na stronie internetowej Trans.History
 • dwujęzyczna angielsko-ukraińska wystawa objazdowa “Ukraińscy Żydzi – album rodzinny” wraz z broszurą towarzyszącą wystawie
 • łączenie uczestników projektu Trans.History wraz z edukatorami z Niemiec oraz innych krajów za pomocą Facebooka i pozostałych portali społecznościowych

Nasze planowane działania w Mołdawii:

 • seminarium szkoleniowe dla nauczycieli i przedstawicieli organizacji pozarządowych (od stycznia 2017)
 • stworzenie strony internetowej w języku rumuńskim i rosyjskim (w budowie)
 • krótki film o historii żydowsko-mołdawskiej (zakończone w styczniu 2017)

Zespół projektu Trans.History

Oddział Centropy w Niemczech:

Fabian Ruehle
administracja, fundraising, zarządzanie treścią
ruehle@centropa.org

Oddział Centropy we Wiedniu:

Esther Cotoarba
administracja, logistyka, zarządzanie treścią
cotoarba@centropa.org

Edward Serotta
kurator wystaw, reżyser filmowy

Ukraina

Fundacja “Mnemonics” w Równem
Natalia Ivchik, Petro Dolganov, Maksim Gon
lokalni koordynatorzy, konsultanci historyczni

Szkoła ORT w Kijowie
Svetlana Sakovska, tłumaczenie materiałów, koordynator w Kijowie

Mołdawia

Fundacja “Międzynarodowe Centrum Szkoleń i Rozwoju Zawodowego” (ICTPD)
Alexandra Safronova, Galina Karger
lokalni koordynatorzy, materiały w j. rosyjskim, kwestie administracyjne