Seminaria

Jesteś edukatorem lub pracownikiem organizacji pozarządowej na Ukrainie bądź Mołdawii i chciałbyś wziąć udział w naszych seminariach?

Dowiedz się więcej o odbytych seminariach oraz co planujemy w przyszłości.