Donatorii noștrii

Logo German Federal Foreign Office

Ministerul Afacerilor Externe al Germaniei

Cu sediul central în Berlin și 229 de misiuni diplomatice în întereaga lume, Ministerul Afacerilor Externe din Germania este responsabil pentru politica externă a Germaniei și relațiile sale cu alte țări precum și organizații internaționale și supranaționale. Deoarece Germania și societatea germană sunt strâns înfășuite în rețele internaționale care mereu cresc, Ministerul Afacerilor Externe promovează interacțiunea și schimbul intensiv cu lumea în domeniul afacerilor, culturii, științei și tehnologiei, mediul înconjurători și probleme de dezvoltare.

www.auswaertiges-amt.de


Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE)
OSCE este cea mai cuprinzătoare organizație de securitate. Acoperă aria geografică de la Vancouver la Vladivostok și o populație de peste un miliard de persoane, contribuind la consolidarea păcii, democrației și stabilității în această regiune. Organizaţia este un for pentru dialog politic la nivel înalt asupra unei game largi de aspecte de securitate și, totodată, un instrument regional cuprinzător pentru avertizare timpurie, prevenirea conflictelor, managementul crizelor și reabilitarea post-conflict. În esență, vizează creșterea, prin cooperare, a încrederii între state. Prin intermediul instituţiilor sale specializate, unităţilor de experţi şi reţelei de misiuni în teren, OSCE are competenţe în domenii dintre cele mai variate cu impact asupra securităţii comune: controlul armamentelor convenționale și măsuri de creștere a încrederii și securității; combaterea amenințărilor transnaționale; activități economice și în domeniul mediului; democratizare; promovarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale.

www.osce.org


 

Logo INTERNATIONAL HOLOCAUST REMEMBRANCE ALLIANCE

IHRA

Alianța Internațională pentru Memoria Holocaustului este un organism interguvernamental al cărui scop este de a convinge conducătorii politici și culturali de necesitatea predării Holocaustului, memorării și cercetării naționale și internaționale.

www.holocaustremembrance.com